Studentka magisterského studia oboru informační studia a knihovnictví, kterou baví technologie ve vzdělávání


Aktuálně


  • Připravuji se na psaní diplomové práce na téma „Využití online nástrojů na podporu formativního hodnocení v rámci povinné školní docházky v České republice“ a výzkum, který bude součástí této diplomové práce,
  • Můžete mne také občas potkat na recepci kolejí Masarykovy univerzity.


Prohlédněte si také naši digitální kolekci

Vybrané momenty Franze Kafky od počátků po současnost v českém kulturním areálu 


Nově na portfoliu


Bibliografický záznam

[1] BROD, Max. Franz Kafka: životopis. 1. vyd. Praha: Odeon, 1966, s. 31.  [2] ČERMÁK, Josef. Zmařená příležitost: K neuskutečněnému českému vydání sebraných spisů Franze Kafky. Literární noviny [online]. 1991, 2(45), 12 [cit. 2021-10-13]. ISSN 1210-0021. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/45/12.png   [3] ENDRES, Martin. Liblická konference v roce 1963 [online]. 2008 [cit. 15. 8. 2015]. Dostupné z: http://www.projekt-zipp.de/cz/kafka/edice/magazin/liblicka-konference  [4] FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, Ingeborg. Expresionismus: několik kapitolPokračovat ve čtení „Bibliografický záznam“

Franz Kafka dnes

FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, Ingeborg. Expresionismus: několik kapitol o německém, rakouském a pražském německém literárním expresionismu. Ilustroval Marie BERÁNKOVÁ. V Olomouci: Votobia, 2000. ISBN 80-7198-456-6. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:6f281e00-e10e-11e5-a3e0-005056827e51?page=uuid:7e619aa0-17a4-11e6-9fc8-005056825209&fulltext=kafka  Než v digitální kolekci přistoupíme ke konkrétním dílům Franze Kafky a dokumentům představující jejich moderní adaptace a různá digitální zpracování, zaměříme se nejprve na dokument č. 5 – obsáhlou knihu o 366 stranáchPokračovat ve čtení „Franz Kafka dnes“

Kafkovská konference

Franz Kafka: liblická konference 1963. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 289 s.  Tento artefakt má více stran, je v něm možné listovat pomocí šipek umístěných na pravé a levé straně artefaktu. Následující dva dokumenty se týkají mezinárodní konference Franz Kafka, která se konala v Liblicích u obce Mělník v roce 1963, konkrétně ve dnech 27.Pokračovat ve čtení „Kafkovská konference“

Vytvořte vlastní web s WordPress.com
Začít