Studentka magisterského studia oboru informační studia a knihovnictví


Aktuálně


  • Studuji první semestr oboru informační studia a knihovnictví, navazující magisterský program,

Nově na portfoliu


Reflexe předmětu: seminář k diplomové práci I: východiska a metodologie

Povinné předměty Tento předmět mi pomohl se zamyslet nad tématem blížící se diplomové práce. Posunul mě tedy nejen ve výběru a směřování tématu, ale i ve výběru vedoucího práce. Díky němu jsem si vyhledala důležité informační zdroje, provedené výzkumy, respondenty výzkumu a započala jsem psaní prvních odstavců, které mohou být již zařazeny do úvodní teoriePokračovat ve čtení „Reflexe předmětu: seminář k diplomové práci I: východiska a metodologie“

Reflexe předmětu: design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Povinné předměty Předmět design informačních služeb, rozhraní a interakcí (DISRI) mě posunul například ve vědomostech týkající se různých designových přístupů, odborné terminologie a posunul mě i v praktických znalostech designu. Tento předmět mě ale hlavně vtáhl do profilace designu služeb, a tím vzbudil i můj zájem o další předměty spadající do této profilace. Ze začátkuPokračovat ve čtení „Reflexe předmětu: design informačních služeb, rozhraní a interakcí“

Vytvořte web zdarma s WordPress.com
Začít