Studentka magisterského studia oboru informační studia a knihovnictví, kterou baví datová analytika a technologie ve vzdělávání


Aktuálně
Nově na portfoliu


Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu a diplomová práce

Povinné předměty V tomto článku jsem spojila předměty seminář diplomové práce a diplomová práce, jelikož měly stejný cíl, a to dokončit a odevzdat diplomovou práci. Seminář mě od začátku magisterského studia provázel při psaní diplomové práce, přesněji diskuse, které se v něm vedly, různé návodné dokumenty, které nám byly poskytnuty, a vhodné postupy, které námPokračovat ve čtení „Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu a diplomová práce“

Reflexe předmětu: Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu

Povinné předměty Předmět měl pouze jednu organizační schůzku na začátku semestru, a pak byl student odkázán na samostatné vypracovávání diplomové práce. V tomto semestru jsem již realizovala výzkumné šetření mezi pedagogy, kteří mi odsouhlasili účast. Nebudu ale zapírat, že nábor respondentů vnímám jako zatím nejtěžší část výzkumu, jelikož trval přibližně 2 měsíce. Mým cílem byloPokračovat ve čtení „Reflexe předmětu: Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu“

Vytvořte vlastní web s WordPress.com
Začít