Studentka magisterského studia oboru informační studia a knihovnictví s profilací na technologie ve vzdělávání


Aktuálně


  • Studuji první semestr oboru informační studia a knihovnictví, navazující magisterský program,
  • Podílím se na úpravě kursu „Online tutoring“.

Nedávno absolvované předměty


Online vzdělávání: od designu k praxi
Tvorba digitálního portfolia
Laboratoř vzdělávacích technologií
Pedagogická psychologie pro informační specialisty
Vzdělávací technologie

Nově na portfoliu


Reflexe předmětu: vzdělávací technologie

Povinně volitelné předměty Předmět technologie ve vzdělávání je jedním z jádrových předmětů profilace technologie ve vzdělávání. Pro mne tedy jasná volba na první semestr magisterského studia a skoro zahájení této profilace (skoro, protože jsem před zahájením prvního semestru ještě absolvovala předmět online vzdělávání od designu praxi). Předmět byl rozdělen na dvě části, a to přednáška,Pokračovat ve čtení „Reflexe předmětu: vzdělávací technologie“

OER a universal design

Uvítala by společnost otevřenost výzkumných či učebních materiálů? Využívala by je aktivně například ke svému sebevzdělávání? Jakou roli má ve společnosti otevřené vzdělávání? A jak zajistit jeho monetizaci? Těmito otázkami se bude zabývat má další esej do předmětu technologie ve vzdělávání. Zkuste si představit, že by byly všechny učebnice, všechna skripta, výzkumné zprávy, vzdělávací kursyPokračovat ve čtení „OER a universal design“

Pedagogická psychologie: výstupy z předmětu

Povinně volitelné předměty 8 reflektivních odborných zpráv, Komplexní úkol na téma „Vyučování a činitelé, které na něj působí ve školním prostředí“, Téma diplomové práce, Zájem o problematiku, Nové a prohlubující vědomosti.

Vytvořit váš web na WordPress.com
Začínáme